SD Goals


3.4. Inden 2030 skal den for tidlige dødelighed af ikke-smitsomme sygdomme reduceres med en tredjedel

Goal

Inden 2030, reducere for tidlig dødelighed af ikke-smitsomme sygdomme med en tredjedel gennem forebyggelse og behandling og fremme mental sundhed og velvære

Company Goals

I VK Data ApS er alle vores stillinger baseret på kontorarbejde, som er ensbetydende med meget stillesiddende arbejde.
Det vil sige at vi uden bevægelse og sund livsstil har stor risiko for at tilegne os ikke smitsomme sygdomme på længere sigt.
Vores vigtigste ressource er medarbejderne, hvorfor vi ser det som vores pligt, at sørge for de bedste arbejdsbetingelser. 

Det er vigtigt de kan trives og vokse i deres job, for det er her vi får de loyale og innovative medarbejdere.
For at sikre den bedste trivsel, har alle medarbejdere det mest optimale udstyr her på kontoret og på deres hjemmekontor.
Vi sigter efter at være en fleksibel arbejdsplads, der gerne vil fastholde sundhed og trivsel.
Vi har, for at få en sundere arbejdsplads lavet en sundhed og trivselspolitik, som medarbejderne forventes at følge.
Vores mål er at mindske risikoen for diabetes, hjerte-kar sygdomme, gigt og andre arbejdsrelaterede sygdomme.

Company Progress

Hvad har vi så gjort for at komme i mål:
Vi har indført daglig Walk and Talk.
Vi har indkøbt fitness ur til at hjælpe med motivation til bevægelse. 
Vi har oprettet en personalekasse, som skal sørge for sociale arrangementer og andre festlige begivenheder.
Vi har lavet en sundhedspolitik, som vi forventer medarbejderen følger.
Der er hæve/sænkeborde på kontoret - Kontorstol der passer til den enkelte.
Skærme placeret i de optimale højder for medarbejderen.
Mulighed for ergonomisk tastatur og mus for dem der ønsker.
Skærmbriller til dem der har brug for det.
Der er lavet aftale med akupunktør, om at komme en gang om måneden.3.5. Styrke forebyggelse og behandling af stofmisbrug

Goal

Styrke forebyggelsen og behandlingen af stofmisbrug, herunder narkotiske stoffer og skadelig brug af alkohol

Company Goals

Som en del af vores mål om at være en virksomhed med fokus på sundhed og trivsel, har vi lavet et emne i vores personalehåndbog, der omhandler vores politik om stoffer og alkohol på arbejdspladsen. Her ønsker vi hverken at de ansatte indtager stoffer og alkohol på arbejdet, samt at de ikke møder på arbejde i påvirket tilstand.

For at sikre dette har vi sørget for, at der ligger informationsmateriale omhandlende muligheden for hjælp i tilfælde af misbrugsproblemer.

For at lette valget af alkoholfrie drikkevare ved festlige arrangementer mm. sørger vi for, at det altid er muligt at vælge alkoholfri drikkevarer. 
Dette i form af både vin, øl, spiritus og vand.

Company Progress

Hvad har vi gjort for at komme i mål:
Vi har lavet en politik med forbud om at indtage stoffer og alkohol på arbejdspladsen. 
Medarbejderen er informeret om politikken og skriver under på at have læst vores personale politik ved ansættelse.
Denne ligger online i GDPR portalen og alle medarbejdere er oprettet som bruger.
Når der er ændringer i politikken, bliver alle medarbejdere informeret om at læse de nye tiltag og der skal kvitteres for læsning.3.6. Inden 2020 skal antallet af globale dødsfald og kvæstede som følge af trafikulykker halveres

Goal

By 2030, halve the number of global deaths and injuries from road traffic accidents

Company Goals

For at imødekomme målet om halvering af dødsfald og tilskadekomster ved trafikuheld, ønsker vi at dele vores holdninger om vanvidskørsel med vores medarbejdere.

Samtidig bliver der lavet en politik på området, der skrives i personalehåndbogen.

Company Progress

Hvad har vi gjort for at opnå vores mål:
Vi har i virksomheden internt snakket om hvad risikoen er, hvis man kører vanvidskørsel.
Vi har indskrevet virksomhedens politik på området i Personalehåndbogen.3.8. Opnå universel sundhedsdækning

Goal

Opnå universel sundhedsdækning, herunder beskyttelse af finansiel risiko, adgang til væsentlige sundhedsydelser af høj kvalitet og adgang til sikre, effektive, essentielle lægemidler og vacciner af høj kvalitet til overkommelige priser for alle

Company Goals

I tilfælde af sygdom blandt vores arbejdere, har vi opsat et mål om at kunne give dem den behandling, de har brug for. 

Vi har sørget for at medarbejder har en sundhedssikring sammen med deres pensionsordning. 

Gennem en sundhedssikring kan medarbejderne få gratis behandling til blandt andet fysioterapi, kiropraktor, psykolog, eller andre tilbud. 

Dette skal medvirke til, at vores medarbejdere ikke skal tænke på det økonomiske, når de skal bruge behandling. 

Dette skal ikke blot fremme den universelle sundhedsdækningen, men ligeledes bidrage til tryghed og trivsel blandt medarbejderne.

Company Progress

Hvad har vi så gjort for at forbedre muligenden for dette?
Vi har fundet en løsning, vi mener er den bedste for vores medarbejdere.
Derfor er der lavet en aftale med PFA Sundhedssikring, som skal være med at stille sundhedsydelser gratis til rådighed. 
Alle vores medarbejdere er vaccineret mod Corona.

Vi har et tæt samarbejde med jobcentrene i flere dele af landet omkring tilbagevenden til arbejdsmarkedet, efter sygdom relateret til Corona.4.3. Inden 2030 skal alle kvinder og mænd sikres lige adgang til teknisk, erhvervs- og videregående uddannelse, herunder universiteter, af høj kvalitet og til en overkommelig pris.

Goal

Inden 2030, sikre lige adgang for alle kvinder og mænd til teknisk, erhvervs- og videregående uddannelse til en overkommelig pris og af høj kvalitet, herunder universiteter

Company Goals

VK DATA arbejder med dette mål gennem intern og ekstern uddannelse af alle vores medarbejdere. Vi ønsker at have den mest kvalificerede arbejdskraft og forstår vigtigheden af uddannelse og efteruddannelse, sådan at vores medarbejdere kan komme med ny viden til en nuværende, eller en eventuelt ny stilling internt i virksomheden. 

Alle medarbejdere ved VK DATA har lige rettigheder til disse uddannelser, uanset køn.

Company Progress

Hvordan er vi kommet i mål med dette:
Ved rekruttering, ser vi på personens kvalifikationer frem for etnicitet, tro, alder, køn, fysiske/psykiske udfordringer og politiske overbevisninger.
Vi har pt. 7 elever i Danmark og 2 elever på Sri Lanka. 
Vi er i gang med at ansætte 2 elever mere.
Vi har i november 2021 modtaget CSR mærket, ved at vise samfundsansvar ved ansættelser.
Vi opfordrer både mænd og kvinder til at søge vores stillinger.

Vi udbyder i dag uddannelser indenfor:
Handel/Salg
Administration
Datateknik med speciale i infrastruktur
Datateknik med speciale i programmering5.5. Kvinder skal sikres fuld og effektiv deltagelse og lige muligheder for lederskab på alle niveauer i beslutningsprocesser inden for politik, økonomi og det offentlige liv.

Goal

Sikre kvinders fulde og effektive deltagelse og lige muligheder for lederskab på alle niveauer af beslutningstagning i det politiske, økonomiske og offentlige liv

Company Goals

Ved VK DATA ansætter vi ikke på baggrund af køn, men derimod på baggrund af kompetencer. 

Vores fagområde er desværre meget mandsdomineret, hvilket resulterer i, at vi ikke i ligeså høj grad har kvinder, der søger hos os. 

Vi er dog i rivende udvikling og har fået flere stillinger, hvor vi har haft kvindelige ansøgere.

Company Progress

Hvor langt er vi på dette område:
Vi er i dag 19 ansatte i Danmark og 11 på Sri Lanka. 
Vi har 5 kvinder/14 mænd på kontoret i Bønderby, 2 kvinder/9 mænd på Sri Lanka.
Vi har en kvindelig elev på Sri Lanka og tre kvindelige elever på kontoret i Bønderby.
Vi har en kvinde ansat i ledelsen.9.1. Udvikle pålidelig, bæredygtig og robust kvalitets infrastruktur

Goal

Der skal udvikles pålidelig, bæredygtig og robust infrastruktur af høj kvalitet, herunder regionale og grænseoverskridende infrastruktur, for at støtte den økonomiske udvikling og menneskelig trivsel, med fokus på lige adgang for alle til en overkommelig pris.

Company Goals

Verdensmål 9.1 og 9.b er en integreret del af VK DATAs forretningsmodel eftersom vi udvikler bæredygtige løsninger, som vi også tilbyder vores kunder.
Har vores kunder specifikke ønsker, går vi langt for at imødekomme dette. 

Samtidig ønsker vi at videreudvikle vores FN Verdensmåls app.

Vores strategi er:

  • 95% Genanvendelse af IT-udstyr, så længe det opvejer energiforbruget.

  • 100% Genanvendelse af kontormøbler, uden at sætte vores medarbejders helbred på spil.

  • 95% Grøn bilpark

Company Progress

Hvor langt er vi kommet med målet:
Vi støtter ved at betale til grøn vindmølleenergi, dette gælder både ved hosting og ved internt strømforbrug. Vi anvender ikke aircondition til afkøling af serverer i virksomheden og det er
med til at minimere strømforbruget.
Når vi skal holde møde med kunderne, bestræber vi os på at anvende vores online fjernsupport løsning - ISL Online eller Googlemeet, dette gør vi for at spare på CO2 udledningen. 
Vi har investeret i en elbil for at mindske CO2 udslippet og dermed skåne miljøet. 20209.b. Støtte indenlandsk teknologiudvikling, forskning og innovation i udviklingslande

Goal

National teknologiudvikling, forskning og innovation i udviklingslande skal støttes, herunder ved at sikre et gunstigt politisk miljø for bl.a. industriel diversificering og højere merværdi for varer.

Company Goals

Vi ønsker at bidrage med et innovativt ERP system Odoo. Vores mål er at komme ud til så mange kunder som mulig, for at få integreret systemet i Danmark.
Vi ved at det er et revolutionerende system, som er baseret på open source og derfor ikke så stift som mange andre ERP systemer.
Vi ønsker at være med til at udvikle produktet, så det tilpasser sig de forskellige virksomheders behov, da der er stor forskel i virksomhedernes infrastruktur.
At kunne være med til at udvikle Odoo til at blive et af Nordens bedste redskaber til virksomheds styring.
Vi har et søsterselskab på Sri Lanka. Her har vi et mål om at få sat gang i noget mere udvikling i landet.
Vores mål er, at de skal have samme arbejdsvilkår som i Danmark, også når det kommer til IT udstyr og viden omkring ERP systemet Odoo.
Vi har et ønske om, at de skal tilegne sig den kvalitetsbevidsthed vi har i Danmark og få nogle kvaliteter som de ikke har i forvejen.
De skal være med til at videreudvikle Odoo og få implementeret produktet i landet.

Company Progress

Hvilke fremskridt har vi gjort, for at nå målet.
Vi har udviklet over 1000 moduler og en app til Odoo
Vi har en finger med i udviklingen af Oddo
Vi har medvirket til, at de på Sri Lanka kan drive en virksomhed NISUS Solution, med store kvaliteter, som er meget efterspurgt.
Vi sørger for de i NISUS, får den nyeste udvikling inden for området, ved at deltage i online kurser omkring Odoo.12.8. Fremme universel forståelse af bæredygtige livsstile

Goal

Inden 2030 skal det sikres, at mennesker alle steder, har den relevante information og viden om bæredygtig udvikling og livsstil i harmoni med naturen.

Company Goals

Virksomheden mål er at få vidensdelt verdensmålene. Dette har vi et mål om at gøre, ved at implicere så mange medarbejdere som muligt.
I dagligdagen vil vi informere omkring bæredygtighed ved at lave skilte til affald, spar på energien osv.
Vi havde et ønske om at medarbejderne blev impliceret i forbindelse med vores tiltag i virksomheden, for uden medarbejdernes tilgang til målene kommer man ikke langt.

Company Progress

Hvor langt er vi med at nå målet:
Hvad har vi så gjort for at delagtiggøre vores medarbejdere?
Vi har under udvikling af Verdensmålsappen, impliceret flere af vores programmører, så de den vej har fået en bred viden om emnet.
Vi taler næsten dagligt omkring bæredygtighed på kontoret, i flere henseender.
Når medarbejderne kommer med forslag til bæredygtige tiltag, bliver de vendt internt i virksomheden.
Alle forslag er velkomne.17.6. Videndeling og samarbejde for adgang til videnskab, teknologi og innovation

Goal

Der skal forbedres Nord-Syd-, Syd-Syd- og det regionale triangulære samarbejde samt det internationale samarbejde omkring, og adgang til, videnskab, teknologi og innovation, og øges vidensdeling igennem gensidige aftalte vilkår, herunder forbedret koordinering af eksisterende mekanismer, især på FN-niveau, og gennem en global teknologi-faciliteringsmekanisme.

Company Goals

Vi ønsker at dele vores redskab til implementering af verdensmål, med eksisterende Odoo kunder samt nye kunder.
Vi ønsker at påvirke dem til at gøre noget effektivt for verdensmålene. Vi kan hjælpe med dette,
ved at udbyde support på appen og ved at tilbyde sparringer. 
Vi har under vores Verdensmåls forløbet med Haderslev Erhvervsråd fundet ud af, hvad
det er vi ønsker for os selv og for vores kunder.

Vi ønsker at vidensdele det vi har gjort for verdensmålene og få flere virksomheder til at tage ansvar i form af sparring/samarbejde.

Company Progress

Hvilke tiltag har vi lavet for vores mål:
For at få offentliggjort vores Verdensmålsapp "Redskab" har vi i første omgang, fået taletid ved den afsluttende sparring, i forbindelse med Verdensmålsforløbet.
Vi har købt et domæne der hedder SDGS hvor vi kan markedsføre produktet.
Vi har søgt en markedføringsmedarbejder, der skal hjælpe os med at markedsføre FN Verdensmåls appen til virksomhederne, så de kan få viden om vores produkt.17.17. Tilskynd effektive partnerskaber

Goal

Der skal tilskyndes og fremmes effektive offentlige partnerskaber, offentligt-private partnerskaber og civilsamfundspartnerskaber, som bygger på erfaringer og ressource strategier fra partnerskaber.

Company Goals

Vi ønsker at vores samarbejdspartere/leverandører gør noget for Verdensmålene. Vi kan være med til at stille krav.
Vi har et mål om at have så stort et netværk som muligt, for at have kunne opspore de bedste partnere for lige netop os.
Vi ønsker at komme på Danmarkskortet som en af Danmarks bedste leverandør af ERP systemet Odoo.

Company Progress

Hvor langt er vi med målet:
Vi er blevet medlem af flere forskellige foreninger, som vi mener passer til vore ønsker og behov
Medlem af Tønder Erhvervsråd - for bæredygtighed
Medlem af Erhverv Norddanmark - for forretning udvidelse
Medlem af Round Table - Netværk
Medlem af Skydebrødrene i Aalborg - Netværk
Medlem af Haderslev Erhvervsråd - hjælp til integrering/certificering af Verdensmål